Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.08.2009
Usunięcie podkatalogu Kandydaci z katalogu Nabór na stanowiska urzędnicze w menu przedmiotowym
Usunięcie podkatalogu Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia z katalogu Przetargi w menu przedmiotowym
07.05.2009
Ukrycie podkatalogu Godziny urzędowania w menu przedmiotowym
Przywrócenie podkatalogu Godziny urzędowania w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Godziny urzędowania w menu przedmiotowym
Przywrócenie podkatalogu Komórki Organizacyjne w spisie podmiotów
Ukrycie podkatalogu Komórki Organizacyjne w spisie podmiotów
09.07.2008
Usunięcie podkatalogu rok 2007 z katalogu Zarządzenia Wójta w menu przedmiotowym
24.06.2008
Dodanie podkatalogu Informacje nieudostępnione do katalogu INNE w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rejestry i ewidencje do katalogu INNE w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 15.07.2008 do 21.07.2008
 
21.07.2008
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR IX /07 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 19 lipca 2007R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR VIII /07 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 04 czerwca 2007R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR VII/07 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 26 kwietnia 2007R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR VI/07 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 21 MARCA 2007R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR V Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 28 LUTEGO 2007 R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR IV/07 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 8 LUTEGO 2007 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR III/06 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 20 GRUDNIA 2006 R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K ÓŁ NR II/06 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM Z DNIA 04 GRUDNIA 2006R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR I/06 Z INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 24 LISTOPADA 2006 R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/06 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2006 R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR XXXIII SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 28 WRZEŚNIA 2006 R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR XXXII Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM Odbytej w dniu 30 czerwca 2006r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR XXXI Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 31 MAJA 2006R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR XXX/06 RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM Z DNIA 10 KWIETNIA 2006 R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR XXIX/06 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 24 LUTEGO 2006R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR XXVIII/05 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ODBYTEJ W DNIU 21 GRUDNIA 2005R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKÓŁ NR XXVII/05 RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM Z DNIA 21 LISTOPADA 2005R.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR XXVI/05 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM odbytej w dniu 28 października 2005 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR XXV/05 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM odbytej w dniu 16 września 2005 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: PROTOKŁ NR XXIV/05 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM Odbytej w dniu 22 czerwca 2005 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR XXIII/05 z sesji Rady Gminy w Kamieńcu Zabkowickim odbytej w dniu 14 maja 2005 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR XXII/05 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR XXI/05 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: P R O T O K Ó Ł NR XX/05 Z SESJI RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM odbytej w dniu 28 stycznia 2005 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
15.07.2008
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A nr XXXIV /179/ 06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA Nr XXXIV/180/06 w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXXIV / 178/06 w sprawie uchwalenia „ Planu urządzeniowo- rolnego gminy Kamieniec Ząbkowicki”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXXIII/177 /04 W sprawie: przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XXXIII/176/06 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Kamieniec Ząbkowicki do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XXXIII / 175 /06 w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA Nr XXXIII/174/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A nr XXXIII / 172 / 06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A nr XXXIII /173/ 06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXXIII/171/ 05 W sprawie; przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Kamieniec Zabkowicki z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2006r
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XXXII/170/06 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXXII/169/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XXXI/168/06 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kamieniec Ząbkowicki w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXXI/ 167/ 06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXXI/166/06 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu .
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXXI/ 165/06 w sprawie nabycia na własność gminy nieruchomości gruntowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXX /164/06 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki wkładu niepieniężnego ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXX/162/06 w sprawie odwołania z funkcji ławnika
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXX/163/06 w sprawie: UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXX/161/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXX/160/06 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2005 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXIX/158/06 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A nr XXIX/159/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXIX/ 157/06 zmieniająca uchwałę Nr XV/95/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXVIII/ 156 /05 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2006 r. Rady Gminy oraz stałych Komisji
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XXVIII/154/05 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXVIII / 155 / 05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXVIII/153/05 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2006-2008.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXVIII/152/05 w sprawie budżetu gminy na rok 2006
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXVIII/151/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXVIII/151/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A nr XXVII / 150 / 05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XXVII/149/05 w sprawie: podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XXVII/148/05 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XXVII/147/05 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXVII/146/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXVI/145/05 w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXVI/ 144 /04 w sprawie: przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała nr XXVI/143/05 w sprawie: przystąpienia do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A nr XXV / 142 / 05 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXV/140 /05 zmieniająca Uchwałę Nr XV/95/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie Statutu Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXV/ 141 / 05 W sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXV/139 /05 zmieniająca Uchwałę Nr IX/58/99 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXV/138 / 05 W sprawie; przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Kamieniec Zabkowicki z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2005r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXIV/137/05 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXIV/136/05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXIV /135/05 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXIV / 134 /05 zmieniająca uchwałę Nr XIV/86/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r....
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV/133/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXIV/ 132/05 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXIV/ 131 /05 w sprawie powołania Komisji Statutowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXIV/130/05 w sprawie : wniosku o przystąpienie do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A nr XXII /129/ 05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A nr XXII /128/ 05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XXII/127/05 w sprawie: UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA Nr XXI/126/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXI/125/05 w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA Nr XX/122/05 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2005 – 2007
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XXI /124 /05 w sprawie budżetu gminy na rok 2005
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA Nr XX/122/05 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2005 – 2007
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zał do uchwały WPI.doc"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA Nr XX/122/05 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2005 – 2007
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik załaczniki do uchwały.doc
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XX/ 123 /04 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy na 2005r. stałych Komisji Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA Nr XX/122/05 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2005 – 2007
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XX/ 121 /04 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Boryszki
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XX/ 120 /04 zmieniająca Uchwałę Nr II/9/02 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A nr XIX /119/ 04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XIX/ 118 /04 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XX/ 117 /04 zmieniająca Uchwałę Nr II/9/02 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX /116/ 04 W sprawie : zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Kamieniec Ząbkowick
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX/ 115 / 04. W sprawie : uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIX / 114 / 04 W sprawie : zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XIX/113/04 w sprawie: wydania opinii dotyczącej przekształcenia Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIX/112/04 w sprawie przystąpienia do zadania pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/110/04 w sprawie: podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XVIII/111/04 zmieniająca Uchwałę Nr II/9/02 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 5 grudnia 2002 ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/109/04 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA Nr XVIII/108/04 w sprawie określenia wzoru formularzy:
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XVII/107/04 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XVII/106/04 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży oraz miesięcznej diety dla Przewodniczącego i radnych Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A Nr XVII /105/ 04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XVII/104/04 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A NR XVII/103/04 w sprawie: przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A nr XVII/102/04 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/198/97 z dnia 12 grudnia 1997 r. ...
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7       »