Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.08.2009
Usunięcie podkatalogu Kandydaci z katalogu Nabór na stanowiska urzędnicze w menu przedmiotowym
Usunięcie podkatalogu Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia z katalogu Przetargi w menu przedmiotowym
07.05.2009
Ukrycie podkatalogu Godziny urzędowania w menu przedmiotowym
Przywrócenie podkatalogu Godziny urzędowania w menu przedmiotowym
Ukrycie podkatalogu Godziny urzędowania w menu przedmiotowym
Przywrócenie podkatalogu Komórki Organizacyjne w spisie podmiotów
Ukrycie podkatalogu Komórki Organizacyjne w spisie podmiotów
09.07.2008
Usunięcie podkatalogu rok 2007 z katalogu Zarządzenia Wójta w menu przedmiotowym
24.06.2008
Dodanie podkatalogu Informacje nieudostępnione do katalogu INNE w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Rejestry i ewidencje do katalogu INNE w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 23.02.2009 do 01.03.2009

«       1 2 3 4 5 6 7       »